Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że spośród ponad 650 wniosków złożonych w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka (II runda), trwającego od 3 sierpnia do 14 września 2020 r., projekt p.t.: „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem technologii wytwarzania rur spawanych ze stali wielofazowych CP i DP obrobionych cieplnie”, złożony przez firmę DAR STAL DARIUSZ ZAŁAWA z Myszkowa uzyskał dofinansowanie na 3 miejscu ex-aequo z 16 projektami uzyskując 14 punktów na 16 możliwych. Do dofinansowania wybrano 169 projektów.
Podwykonawcami prac badawczych będą Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach. Kierownikiem prac badawczych realizowanych na Wydziale będzie prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.
Wyniki konkursu są dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/szybka-sciezka-61112020.
Projekt dotyczy opracowania innowacji procesowej i produktowej w postaci wytwarzania rur ze szwem o wytrzymałości na rozciągnie po obróbce cieplnej do 1200 MPa. Rury będą wytwarzane ze stali CP i DP. Obecnie na rynku polskim i międzynarodowym taki produkt nie jest wytwarzany.
Gratulujemy sukcesu Wnioskodawcy oraz Podwykonawcom!!!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza (IMŻ), z  Zakładu Badań Procesów Surowcowych – dr inż. Marian Niesler i dr inż. Janusz Stecko we współpracy z prof. dr hab. inż. Janem Mroze, z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej opracowali metodę produkcji stali z wykorzystaniem wodoru i otrzymali patent naukowy za wynalazek pn. „Sposób wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza”. 
Technologia ta charakteryzuje się tym, że stal jest wytwarzana bezpośrednio z rudy żelaza w jednym agregacie metalurgicznym, z zastosowaniem wodoru, jako podstawowego czynnika redukującego CO2. Więcej informacji nt. wynalazku na stronie Urzędu Patentowego RP: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.421666 oraz w prasie: https://www.wnp.pl/hutnictwo/produkcja-stali-z-uzyciem-wodoru-mozemy-wskoczyc-do-czolowki-wyscigu,454137.html#comment 
Nowy proces wytwarzania jest w pełni uzasadniony ekonomicznie, ponadto ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 
Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. 

 

 

Miło nam poinformować, że spośród 190 wniosków złożonych ramach konkursu 6/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka, trwającego od 3 sierpnia do 14 września 2020 r., projekt p.t.: „Innowacyjne kotwy montażowe wielokrotnego użytku do betonu o podwyższonych własnościach mechanicznych i eksploatacyjnych”, złożony przez Konsorcjum w skład, którego wchodzą, WKRĘT-MET Sp. z o.o, Sp. k. oraz Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, zajął ex aequo z ośmioma projektami pierwsze miejsce na liście rankingowej, zdobywając maksymalną liczbę 16 punktów.

Wyniki konkursu są dostępne pod linkiem:

https://archiwum.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/6-1-1-1-2020/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/zakonczenie-oceny-wnioskow-zlozonych-w-pierwszej-rundzie-naboru-trwajacej-od-3-do-21-sierpnia-2020/

Gratulujemy sukcesu całemu Konsorcjum!!!

Z przyjemnością informujemy, że doktorant mgr inż. Paweł Rajczyk wraz z dr hab. inż. Marcinem Knapińskim, prof. PCz z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej otrzymali nagrodę specjalną Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk w XI edycji Ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca za wynalazek „Tarcza ścierna”.
Więcej informacji nt. nagrodzonego wynalazku na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/.../pwp.../P.426045...
Konkurs Student-Wynalazca adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo też wzoru użytkowego lub przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Konkursu, a w szczególności mgr inż. Pawłowi Rajczykowi oraz dr hab. inż. Marcinowi Knapińskiemu, prof. PCz

Miło nam poinformować, że spośród 255 wniosków złożonych w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, trwającego od 9 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r., projekt p.t. „Opracowanie modelu projektowania z wykorzystaniem metody „Design thinking” do wytwarzania sprężyn naciągowych i naciskowych o ponadnormatywnych parametrach użytkowych oraz uruchomienie produkcji” złożony przez firmę TOWES Sp. z o.o., w którym Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów jest podwykonawcą prac badawczych zajął ex aequo z sześcioma projektami pierwsze miejsce na liście rankingowej, zdobywając maksymalną liczbę 16 punktów.

Wyniki konkursu są dostępne pod linkiem: 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zakonczenie-oceny-wnioskow-zlozonych-w-ramach-konkursu-31112020-szybka-sciezka-trwajacego-od/ 

Gratulujemy sukcesu firmie Towes !!!

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.