Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Ogólna charakterystyka realizowanych projektów badawczych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Realizowane na Wydziale projekty i prace badawcze koncentrują się na: optymalizacji i opracowywaniu nowych technologii w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej i odlewnictwa metali; wytwarzaniu oraz obróbce termicznej a także badaniach właściwości magnetycznych różnego rodzaju stopów amorficznych, nanokrystalicznych i krystalicznych; wytwarzaniu materiałów bimetalowych, wielowarstwowych oraz kompozytowych czy materiałów spiekanych; przeprowadzaniu kompleksowych badań materiałoznawczych i diagnostycznych szerokiej gamy materiałów inżynierskich; diagnostyce urządzeń grzewczych; badaniach z zakresu elektrochemii stosowanej, ochrony przed korozją i hydrometalurgii; szeroko pojętej fizyce ciała stałego; opracowaniu ekspertyz i analiz z zakresu zarządzania produkcją i jakością, zarządzaniu zasobami ludzkimi, oceny i optymalizacji systemów produkcyjnych i logistycznych w przedsiębiorstwach.


Obecnie realizowane projekty badawcze dotyczą zagadnień z zakresu:

-obróbki pozapiecowej, ciągłego odlewania oraz walcowania nowych rodzajów walcówki ze stali,
-walcowania asymetrycznego blach oraz walcowania regulowanego z przyspieszonym chłodzeniem blach grubych,
-walcowania prętów bimetalowych z zastosowaniem modyfikowanych wykrojów,
-wyciskania kształtowników z trudno odkształcalnych stopów aluminium,
-procesów ciągnienia nowej generacji drutów ze stali z efektem TRIP,
-otrzymywania materiałów o strukturze ultradrobnoziarnistej poprzez naprzemienne wyciskanie i ściskanie wieloosiowe,
-niekonwencjonalnego azotowania jonowego i gazowego materiałów metalicznych,
-otrzymywania żelaza z wykorzystaniem żelazonośnych materiałów odpadowych,
-produkcji odlewów korpusów silników oraz produkcji odlewów cienkościennych o dużych gabarytach,
-produkcji odlewów ciśnieniowego odlewania z zastosowaniem podciśnienia w formie,
-produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego i stopowego a także stopów miedzi i aluminium,
-spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2,
-otrzymywania superplastycznych drutów ze stopów magnezu,
-separacji mikrocząstek  stałych w reaktorze przepływowym,
-usuwania wtrąceń niemetalicznych z ciekłej stali,
-wytwarzania funkcjonalnych czteroskładnikowych masywnych materiałów amorficznych nanokrystalicznych na bazie żelaza,
-opracowania serii stopów magnezu dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym,
-hydrodynamiki przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej COS,
-fizykochemicznej przemiany koksu i pyłu węglowego w procesie wielkopiecowym,
-wpływu modyfikacji cieplno-chemicznej na właściwości elektryczne materiałów nadprzewodzących,
-wpływu składu chemicznego i sposobu wytwarzania na magnetyczne i magnetokaloryczne właściwości stopów,
-metod wytwarzania i obróbki termicznej materiałów magnetycznych o strukturze nanokrystalicznej,
-ochrony stali stopowych za pomocą powłok na bazie polimeru przewodzącego,
-współpracy transgranicznej naukowców w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przemyśle oraz możliwości poprawy stanu środowiska.


Projekty aktualnie realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów:


Projekt badawczy NCBiR. POIR.04.01.04-00-0001/18.Opracowanie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji szerokiego asortymentu drutów oraz elementów złącznych ze stali z efektem TRIP. Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2021. Konsorcjum skład: Lider: PPHU Klimas Paweł Kimas. Członek Konsorcjum: Politechnika Częstochowska. Członek Konsorcjum: Metalurgia S.A. Radomsko. Kierownik projektu: dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz.

Projekt badawczy NCBiR. POIR.04.01.01-00-0040/17-00. Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych. Termin realizacji: 01.10.2018 - 31.07.2020. Budżet projektu: 3.669.602,19, w tym dla PCz: 468.527,19. Projekt jest realizowany przez konsorcjum: PPHU "Polblume" w Piasecznie (lider), Uniwersytet im. M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Częstochowska
Kierownik projektu w PCz: dr hab. inż. Jerzy Gęga, prof. PCz.

POIR.01.01.01-00-0401/18  Opracowanie  technologii  wytwarzania  nowej generacji drutów stalowych pokrytych innowacyjnymi powłokami cynkowo-aluminiowo magnezowymi o zwiększonej odporności korozyjnej Stalex S.C. Łukasz Krawczyk, Zbigniew Białas
wartość projektu 15 299 417,36 zł, Podwykonawstwo PCz 400.000 zł netto. Okres realizacji projektu: 2019-2021,   Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.
Status: umowa  w  trakcie podpisywania z NCBiR

Projekt badawczy NCBiR. Projekt w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne Technologie materiałowe". Konkurs:  TECHMATSTRATEG Tytuł projektu: "Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysoko-wytrzymałych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi, i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami".  Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.

Projekt badawczy NCBiR nr POIR.04.01.02-00-0042/17. Tytuł projektu: "Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję". Środki finansowe przyznane 2 192 382,40 zł. Okres realizacji projektu: od 03.2018 r. do 30.09.2020 r. Kierownik projektu: dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz.
Status: W trakcie realizacji

POIR.01.02.00-00-0173/16 Nowe wyroby kolejowe w Hucie Królewskiej, ArcelorMittal Poland
S.A.  całkowita  kwota  projektu  13 044 943,71 zł, Podwykonawstwo PCz
630.000 zł netto 2017-2020. Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Szota

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Czechy - Polska za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. Mikroprojekt typu C.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384. Czas trwania 01.04.2018 – 31.03.2019. Tytuł projektu: Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL. Koordynatorzy projektu: dr inż. Edyta Kardas -Politechnika Częstochowska;Uniwersytet Śląski w Katowicach; Główny Instytut Górnictwa  Katowice.

Projekt badawczy NCN OPUS; edycja 12 nr projektu: 2016/23/B/ST8/01135 pt. Stopowanie dynamicznego ośrodka ciągłego przepływającego przez reaktor wysokotemperaturowy. Okres realizacji  9.08.2017-8.08.2019. Środki finansowe przyznane wg decyzji NCN 621720 zł. Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Cwudziński, prof. PCz
Status: W trakcie realizacji
https://projekty.ncn.gov.pl

Projekt badawczy NCN SONATA; edycja 12 nr projektu: 2016/23/D/ST3/02109 pt. Struktura krystaliczna oraz właściwości termodynamiczne nowych nadprzewodników wysokotemperaturowych. Okres realizacji 17.07.2017 - 16.07.2020. Środki finansowe przyznane wg decyzji NCN 330 400 zł. Kierownik projektu: dr inż. Artur Durajski, prof. PCz.
Status: W trakcie realizacji
https://projekty.ncn.gov.pl

Projekt badawczy NCN OPUS; edycja 6 nr projektu 2013/11/B/ST8/04352. pt. Podstawy procesowe wytwarzania nowej generacji prętów bimetalowych Mg-Al o zwiększonej odporności na korozję. Okres realizacji  2015-2018. Środki finansowe przyznane wg decyzji NCN 599000 zł. Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.
Status: Zakończony - Zrealizowany
https://projekty.ncn.gov.pl

 

Projekt badawczy NCN OPUS 5; Nr 2013/09/B/ST8/00143. Badania eksperymentalne i analiza numeryczna dystrybucji i separacjii mikrocząstek stałych w reaktorze przepływowym. Przyznana kwota: 581 552 PLN. Okres realizacji  2014-2017.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Warzecha, prof.PCz.
Status projektu: projekt zakończony.
https://projekty.ncn.gov.pl

 
 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.