Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W laboratorium prowadzone są badania podstaw nowoczesnych procesów hydrometalurgicznych, obejmujące mechanizm i kinetykę takich operacji jednostkowych, jak: ługowanie, separacja jonów metali w roztworach (z wykorzystaniem ekstrakcji ciecz-ciecz, wymiany jonowej, adsorpcji oraz procesów membranowych), wydzielanie metali lub ich związków (elektroliza, strącanie, krystalizacja). Możliwe jest również prowadzenie badań pod kątem opracowania hydrometalurgicznych technologii wydzielenia i odzyskiwania metali nieżelaznych z różnorodnych źródeł (rud, odpadów stałych i ciekłych, półproduktów itp.)

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.