Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Laboratorium Metrologii i Pomiarów Cieplnych wyposażone jest w aparat smugowy. Najprostszą metodą wizualizacji procesu spalania jest bezpośrednia fotografia płomienia. Metoda smugowa jest jedną z trzech metod wizualizacji niejednorodności ośrodków gazowych opartych na współdziałaniu promieniowania z obcych źródeł z badanym ośrodkiem. U ich podstaw leży zasada: zmiany gęstości prześwietlonego ośrodka prowadzą do lokalnych zmian bezwzględnej wartości współczynnika załamania światła, co z kolei wpływa na rozchodzenie się promieni świetlnych. Za pomocą odpowiedniego układu optycznego oddziaływanie to wywołuje zmiany oświetlenia badanego obiektu na ekranie. Metoda cieniowa i smugowa przeznaczone są do wyznaczania małych zmian współczynnika załamania przezroczystych środowisk.


Dodatkowo w laboratorium znajduje się: stanowisko do symulacji procesu gaszenia płomienia falami akustycznymi.
Istota procesu wygaszania płomienia za pomocą fali akustycznej oparta jest na mechanizmie wygaszania płomienia za pomocą jego rozciągania. Turbulencje wartości jednego z parametrów otoczenia wpływając na wektor prędkości propagacji frontu płomienia, zmieniają jego kierunek, rozciągając go, co z kolei powoduje zwiększoną emisję ciepła, do momentu przekroczenia granicy palności. Dźwięk wykorzystany do gaszenia płomienia nie musi być głośny, ale musi być odpowiednio modulowany. Istotny jest nie tylko dobór odpowiedniej częstotliwości dźwięku podczas gaszenia płomienia, ale również sposób skupienia wiązki tj. na możliwie najmniejszym obszarze. Powyższa metoda gaszenia płomienia, na obecnym etapie znajomości technologii, nie jest możliwa do zastosowania w przypadku większych pożarów, zwłaszcza w otwartej przestrzeni. Mogłaby natomiast być pomocna podczas gaszenia pożarów w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak np. kokpit samolotu, a nawet mogłaby wspomagać, na zasadzie stałych urządzeń gaśniczych, bezpieczeństwo magazynów, hal przemysłowych, czy zbiorników cieczy palnych.

Opiekunem laboratorium jest dr inż. Dorota Musiał

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.