Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W laboratorium rozdrabniania materiałów i badania pyłów istnieje możliwość:

  • badania przeróbki mechanicznej substancji kruchych rozpowszechniona w procesach obróbki kopalin, jak również innych surowców, stosowanych w wielu gałęziach przemysłu – energetyce, inżynierii chemicznej,
  • badania eksperymentalne procesów rozdrabniania strumieniowego, które jest procesem złożonym, obejmującym zakresem tematycznym termodynamikę przepływu gazów czystych i zapylonych w kanałach i przewodach krótkich, jak również w strumienicach do transportu pneumatycznego rozproszonej fazy stałej, a także separację ziaren mieszaniny aerodyspersyjnej,
  • badania eksperymentalne rozdrabniania strumieniowo fluidalnego oraz udarowego materiałów kruchych,
  • rozdrabnianie materiałów ziarnistych w młynie przeciwstrumieniowym,
  • badania klasyfikacji rozdrobnionych substancji kruchych w przepływowym klasyfikatorze dynamicznym,
  • pomiar wielkości ziaren – sita mechaniczne, analiza spektrofotometryczna oparta na analizie światła laserowego, umożliwia pomiar najdrobniejszych ziaren (analizator składu ziarnowego IPS – A ),
  • modelowanie procesów rozdrabniania – prognozowanie składu ziarnowego produktów rozdrabniania.

Opiekun laboratorium: Dr hab. inż. Tomasz Wyleciał, prof. PCz

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.