Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Na wyposażeniu laboratorium spalania znajdują się:

  • trzy komory grzewcze,
  • komora fluidalna,
  • analizatory spalin: MRU, TESTO 350 i 360.

Dzięki znajdującym się na wyposażeniu laboratorium stanowiskom badawczym można prowadzić badania i analizy m.in. w zakresie:

  • diagnostyki procesów spalania paliw i odpadów,
  • składu chemicznego spalin,
  • zastosowania pierwotnych metod obniżania emisji tlenków azotu, a mianowicie: stopniowania powietrza i paliwa oraz recyrkulacji spalin,
  • spalania paliw stałych w warstwie fluidalnej,
  • współspalania paliw i odpadów,
  • modelowania procesów spalania i prognozowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Stanowisko do symulacji procesu spalania fluidalnego


Stanowiska do symulacji i diagnostyki procesów spalania paliw

Analizator spalin typu MRU Vario Plus IV
Cykliczne pomiary okresowe lub pracy ciągłej przy pomiarach emisji ze wszystkich przemysłowych procesów spalania jak na przykład: elektrownie, rafinerie, fabryki chemiczne, laboratoria, stacje osuszania i grzania, hutnicze procesy przemysłowe, jak również testowanie silników, turbin, kotłów i palenisk. Spełnia wymagania PN-EN 50 379. Typy paliw: wszystkie znane typy paliw w tym paliwo użytkownika. Równoczesny pomiar aż do 9-ciu składników spalin: 6 w elektrochemii i 3 w podczerwieni.

 

Laboratorium znajduję się w sali: 314

 

Opiekun laboratorium: dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.